24.3.2020

Prodloužení opatření v dopravě: dnešního dne prodloužil hejtman Ústeckého kraje platnost Regulačního opatření v dopravě od 24.3.2020 od 6:00 hod. do 7. 4. 2020 do 6:00 hod.


20.3.2020

Vážení cestující i v současné komplikované době naše dopravní společnost stále zabezpečuje veřejnou dopravu v rámci svěřených oblastí Ústeckého kraje. S mnohými omezeními a maximálním osobním nasazením zajišťují naši zaměstnanci přepravu obyvatel do zaměstnání, k lékaři nebo za účelem zajištění základních potřeb. Chceme Vás ubezpečit, že v našich vozech probíhá neustálá a průběžná dezinfekce interiéru, včetně cyklické dezinfekce vozů ozonovými generátory. Děláme maximum v daných podmínkách pro Vaši bezpečnost a komfort.

Děkujeme všem cestujícím za to, že respektují a dodržují obecná nařízení a hygienická doporučení.


Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, byla Ústeckým krajem, Zastupitelstvem kraje zřízena na základě usnesení č. 045/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Svou činnost zahájila k datu 1. 7. 2017 a jejím hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění.

Od 1. 1. 2020 je zajišťována dopravní obslužnost v celkem 8 oblastech, z toho v 6 oblastech vlastním provozem (Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lovosice-Louny, Litvínov-Bílina, Dolní Poohří) a 2 oblasti jsou zajištěny pomocí subdodávky od společnosti ARRIVA CITY s.r.o. (Příměstská doprava Teplice, Teplicko). Od 1. 2. 2021 bychom měli rozšířit působnost v Ústeckém kraji o 2 další oblasti, a to Lounsko západ a Podbořansko.