18.5.2020

Vážení cestující,
Rádi bychom Vás požádali o dodržování stále platného nařízení, kterým je povinnost nošení roušek, šál nebo jiných ochranných pomůcek při přepravě v dopravních prostředcích.

Výše uvedené nařízení NEBYLO ZRUŠENO.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.


16.4.2020

Vážení cestující,

dnes 16. 4. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí pana hejtmana o zrušení zavedených Regulačních opatření v dopravě, a to s platností k datu 20. 4. 2020 od 0:00 hod.

Znamená to, že od uvedeného data a času se ruší nástup druhými dveřmi, zavádí se zpět nástup předními dveřmi a cestující je povinen se odbavit při nástupu do vozidla u řidiče dle Smluvních přepravních podmínek a Tarifu Dopravy Ústeckého kraje.

Rádi bychom požádali cestující, aby při zakoupení jízdních dokladů využili možnost úhrady bezkontaktní platební kartou (vozidla SCANIA), čipovou kartou DÚK a až v poslední míře úhradu hotovostí.

Dále pak, aby dodržovali stále platné nošení roušek, šál na veřejnosti, tedy i při nástupu a pobytu ve vozidle, nezdržovali se v prostoru u řidiče a neobsazovali první sedadla na obou stranách za řidičem.

Závěrem bychom vám všem poděkovali za vstřícný přístup a dodržování výše uvedených opatření, kterým budete chránit i naše řidičky/řidiče, aby vás vždy odvezli do vašeho cíle cesty.

Děkujeme.


 

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, byla Ústeckým krajem, Zastupitelstvem kraje zřízena na základě usnesení č. 045/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017, dle ustanovení § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Svou činnost zahájila k datu 1. 7. 2017 a jejím hlavním účelem je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění a v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění.

Od 1. 1. 2020 je zajišťována dopravní obslužnost v celkem 8 oblastech, z toho v 6 oblastech vlastním provozem (Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lovosice-Louny, Litvínov-Bílina, Dolní Poohří) a 2 oblasti jsou zajištěny pomocí subdodávky od společnosti ARRIVA CITY s.r.o. (Příměstská doprava Teplice, Teplicko). Od 1. 2. 2021 bychom měli rozšířit působnost v Ústeckém kraji o 2 další oblasti, a to Lounsko západ a Podbořansko.