26.03.2021

Mobilní aplikace DÚKapka

Mobilní aplikace DÚKapka usnadní cestování veřejnou dopravou po celém Ústeckém kraji v rámci integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Obzvlášť v této „bezkontaktní covidové“ době je možnost nákupu jízdenky přes mobilní telefon vhodnou alternativou klasického prodeje jízdenek bez kontaktu s řidičem, průvodčím nebo pokladní.

Více informací na: DÚKapka


Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. uspěla v žalobě u Krajského soudu v Brně

Dne 24. 9. 2020 jsme obdrželi písemné odůvodnění rozsudků Krajského soudu v Brně, který dne 8. 9. 2020 zrušil dvě rozhodnutí předsedy ÚOHS z července loňského roku, kterými byl Dopravní společnosti Ústeckého kraje („DSÚK“) uložen zákaz plnění rámcových dohod na dodávku celkem 161 autobusů s dodavateli Scania a Zliner v souhrnné hodnotě více než 1 mld. Kč.  

Dle rozhodnutí ÚOHS byl ze strany zadavatele stanoven nezákonný požadavek na minimální objem palivové nádrže autobusu. Soud to však jednoznačně odmítl a dal za pravdu DSÚK a Ústeckému kraji („kraj“) v tom, že uvedený požadavek byl oprávněný. Ztotožnil se s DSÚK i v tom, že palivová nádrž představuje marginální, nenákladný a snadno splnitelný požadavek, který nemohl zasáhnout do soutěže o dané zakázky.

ÚOHS dle soudu závažně pochybil též tím, že vědomě ignoroval všechny důkazy předložené DSÚK a krajem. Toto soud označil za libovůli ÚOHS a vadu, která mohla zásadně ztížit obranu účastníka správního řízení.  

Rozhodnutí soudu potvrdilo dosavadní výhrady kraje, že postup ÚOHS v této kauze byl od začátku nezákonný, svévolný a hraničící až se zneužitím úřední pravomoci. Kraj i DSÚK byli tímto svévolným postupem ÚOHS značně poškozeni a budou nyní zvažovat své další kroky.

Z obou rozsudků je zároveň evidentní, že přístup ÚOHS k rozhodování v oblasti veřejných zakázek vykazuje závažné koncepční nedostatky a kritické vady.

Plně se tak potvrzuje opodstatněnost výhrad zastupitelstva Ústeckého kraje, které ve své červnové výzvě adresované vládě ČR upozornilo právě na tyto zásadní nedostatky v rozhodovací praxi ÚOHS. Zastupitelstvo ÚK proto též vyzvalo vládu k iniciaci kroků vedoucích k odvolání předsedy ÚOHS a k systémové reformě rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS.

S vynesenými rozsudky Krajského soudu v Brně a hlavně s jejich zdůvodněním jsme velmi spokojeni. Zejména proto, že soud potvrdil, že požadavek zadavatele (v tomto případě palivová nádrž), který je na trhu standardní, běžný, drtivá většina dodavatelů jej splňuje a nemá s ním sebemenší problém, není v rozporu se zákonem. Soud rovněž souhlasil s naším názorem, že uvedený požadavek měl svou logiku a byl odůvodněný. Potěšilo nás rovněž to, že soud ÚOHS vytknul, že nesmí vycházet pouze z tvrzení stěžovatele, nýbrž má zohledňovat i argumenty a důkazy zadavatele, popř. provádět vlastní nezávislé šetření. Vážení cestující,

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ vydalo dne 24. srpna 2020 soubor mimořádných opatření, které vstoupí v platnost k 1. září 2020. Jedním z těchto opatření je znovu zavedení povinnosti používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, atd.


Uvedené opatření se dotýká také veřejné dopravy a proto si vás touto cestou dovolujeme požádat o dodržování uvedeného opatření. Při nástupu do vozidla, při vlastní přepravě a při výstupu použijte ochranné prostředky – chráníte nejen sami sebe, ale i naše řidiče a řidičky, bez kterých byste se nedostali za svým cílem. 


V případě, že nebudete mít ochranné prostředky, jsou naši zaměstnanci, oprávněni vám zakázat nástup do vozidla, požádat o opětovné nasazení nebo o vystoupení na nejbližší zastávce, v krajním případě mohou přivolat Policii pro zjednání nápravy.


Pro vaše bezpečí provádíme průběžně čištění vozidel ozónovým generátorem, úklid vozidla dezinfekčními prostředky, včetně přídržných tyčí a madel. Věříme, že společně uděláme vše pro to, aby byla dopravní obslužnost i nadále bezpečnou, jako je tomu dnes.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedeného mimořádného opatření.