Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK) je první český autobusový dopravce, který byl zřízen samosprávným krajem. Organizace vznikla 1. července 2017 a do obchodního rejstříku byla zapsána 2. srpna 2017. Dopravu začala provozovat 14. září 2018 v oblastech Ústecko a Děčínsko.

 

Obchodní rejstřík

Předmět činnosti organizace

Zřizovací listina