Podrobnější informace najdete na profilu zadavatele.

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=314461