Povinně zveřejňované informace

Zde naleznete povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 
žádost č. 5
Popular 86.22 KB 964
03.07.2020 10:54:17
odpověď č. 5
Popular 216.52 KB 987
03.07.2020 10:54:17