Aktuální jízdní řády naleznete na webu Ústeckého kraje, viz odkaz níže.

https://jr.kr-ustecky.cz/LineList.aspx?mi=4&t=3

https://jr.kr-ustecky.cz/LineList.aspx?mi=4&t=3

  • rozpočet pro rok 2017
  • rozpočet pro rok 2018
  • výhled na 2019 a 2020

Aktuální výluky a uzavírky naleznete na webu Ústeckého kraje, viz odkaz níže.

https://www.kr-ustecky.cz/aktualni-docasne-zmeny/ds-98822/p1=206497

  • zřizovací listina
  • výpis z obchodního rejstříku

Podkategorie

{rsfiles path="rozpocet_spolecnosti/Rozpoet ke zveejnn 2019.xlsx"}

Záměr pořízení 30 autobusů s pohonem na CNG


Naše organizace plánuje v období 2020 až 2021 realizovat záměr pořízení 30 ekologických autobusů s pohonem na CNG, a to s možností využití dotačního programu IROP.
Bude se jednat o 15 ks autobusů v kategorii délky 12m a 15 ks autobusů v kategorii délky 15m, splňující normu EURO 6 a s pohonem na stlačený zemní plyn.
Novými autobusy chceme nahradit dieselové autobusy v oblasti Ústecko a Děčínsko, kde jsou pro to vhodné podmínky, jako např. zřízené plnicí stanice.
Záměr byl jíž schválen Radou Ústeckého kraje a na posledním jednání také Zastupitelstvem Ústeckého kraje.