Naše organizace plánuje v období 2020 až 2021 realizovat záměr pořízení 30 ekologických autobusů s pohonem na CNG, a to s možností využití dotačního programu IROP. Bude se jednat o 15 ks autobusů v kategorii délky 12m a 15 ks autobusů v kategorii délky 15m, splňující normu EURO 6 a s pohonem na stlačený zemní plyn. Novými autobusy chceme nahradit dieselové autobusy v oblasti Ústecko a Děčínsko, kde jsou pro to vhodné podmínky, jako např. zřízené plnicí stanice. Záměr byl jíž schválen Radou Ústeckého kraje a na posledním jednání také Zastupitelstvem Ústeckého kraje.