Od 1. března 2020 můžou cestující v nových zelených autobusech značky Scania zaplatit jízdné také bezkontaktní bankovní kartou. 

Jedná se o testování nové funkcionality pro ověření možností dalšího zpříjemnění a zjednodušení placení jízdného pro naše cestující. Bankovní kartou je možno uhradit pouze jednotlivé jízdné, síťovou jízdenku, jízdenku Labe-Elbe, nikoliv časové kupóny. 

Cestující oznámí řidiči platbu bankovní kartou, nahlásí cílovou stanici a následně na pokyn řidiče přiloží bezkontaktní bankovní kartu k odbavovacímu zařízení (k jeho spodní části), čímž cestovné uhradí ze svého bankovního účtu. Po provedení platby obdrží z tiskárny papírový jízdní doklad a potvrzení o provedené platbě. 

Linkové autobusy, kde půjde jízdné zaplatit bankovní kartou, budou viditelně označeny samolepkou s logem příslušné karetní asociace.